Новини сайту

Про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "ІТОНТ-2014"

 
Триус Ю.В.
Про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "ІТОНТ-2014"
Триус Юрій Васильович - Wednesday 19 March 2014 12:33 AM
 
Логотипи співорганізаторів ІТОНТ-2014
Шановні науковці, аспіранти, студенти!

 

24-26 квітня 2014 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити ІІ Міжнародна науково-практична конференція
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2014).

 

itont-2014.jpg

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці, освіті й техніці, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ різних країн, заохочення молоді до наукового пошуку.

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

 

Проблематика конференції:

 • Теоретичні і практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-комунікаційних систем;
 • Системні інформаційні технології моделювання складних систем;
 • Інформаційні технології в техніці;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні;
 • Інформаційні технології у сфері інтелектуальних обчислень;
 • Інформаційно-комунікаційні системи та мережі;
 • Безпека інформаційних технологій;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці;
 • Комп’ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ.

Мови конференції:

українська, російська, англійська, польська, болгарська.

Форми участі в конференції:

пленарна доповідь, секційна доповідь, повідомлення на секції, дистанційна участь, заочна участь, вільний слухач.

Під час роботи конференції будуть проходити вебінари, школи молодих науковців, презентація ІТ-компаній, демонстрація програмних засобів, електронних та інформаційних ресурсів.

Матеріали конференції

Тези доповідей і повідомлень будуть видані до початку конференції. Матеріали кращих доповідей та повідомлень за рекомендацією програмного комітету будуть надруковані у Віснику Черкаського державного технологічного університету, Міжнародному науковому журналі «Управляючі системи і машини» Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОНМС України, в електронному журналі «Інформаційні технології і засоби навчання» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Університету менеджменту освіти НАПН України, які внесено до переліку наукових і фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Крім того, матеріали конференції будуть розміщені в мережі Internetна сайті конференції (за згодою авторів).

 

Участь у конференції

Для включення до програми конференції доповіді та одержання запрошення учаснику необхідно подати до оргкомітету: заявку на участь (зразок додається), текст тез (згідно з вимогами, що додаються) і сплатити організаційний внесок.


Важливі дати
:

 • подання матеріалів до програмного комітету до 22 березня 2014 року;
 • повідомлення оргкомітету про прийняття доповіді до 30 березня 2014 року;
 • сплата оргвнеску до 10 квітня 2014 року;
 • розсилання запрошень на конференцію до 15 квітня 2014 року;
 • початок конференції 24 квітня 2014 року.

Оргвнесок складається з витрат на друк матеріалів конференції, включаючи вартість одного примірника тез конференції, придбання канцтоварів, представницькі витрати і для учасників з Українистановить:

150 грн – для науковців; 75 грн – для аспірантів; 50 грн – для студентів.

Можлива заочна або дистанційна участь у конференції: вартість – 75 грн для учасників з України.

Оргвнесок за участь у конференції перераховувати на банківські рахунки ЧДТУ:

для учасників з України (у гривнах):

Черкаський державний технологічний університет

Розрахунковий рахунок № 31250303200612

 

ГУДКСУ в Черкаській області МФО 854018, код 05390336

Прізвище, ініціали учасника

Оплата за участь у конференції “ІТОНТ-2014

Копія квітанції про оплату оргвнеску надсилається до оргкомітету в електронному вигляді до 10 квітня 2014 року.

Можлива оплата оргвнеску при реєстрації на конференції, про що необхідно повідомити оргкомітет до 10 квітня 2014 року.

Оплата проїзду, проживання і харчування, а також участь у додаткових заходах (фуршет, екскурсія Шевченківськими місцями Черкащини) здійснюється учасниками конференції самостійно.

Проживання учасників конференції можливе у готелях м. Черкаси, готелі та гуртожитках ЧДТУ. Оргкомітет може надати інформацію про готелі м. Черкас і вартість проживання в них.

 

Адреса Оргкомітету:

18006, Україна, м.Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЧДТУ, кафедра комп’ютерних технологій.

Телефон для довідок: (0472) 73-02-71; факс: (0472) 71-00-94.

Е-mail: itont7@gmail.com.

Сайт конференції: http://itont-2014.cdtu.edu.ua.