Курс "Програмне забезпечення мереж передачі даних" для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.050101 - комп'ютерні науки, що навчаються на заочній (дистанційній) формі навчання.
 Дисципліна "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів напряму "Комп'ютерні науки"