Програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"