Дисципліна "Електротехніка та електроніка"
для студентів другого курсу напряму підготовки
"Комп'ютерні науки".
Курс "Теорія алгоритмів" для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.050101 "комп’ютерні науки" заочної (дистанційної) форми навчання.