Програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" передбачає навчання за денною формою 4 роки, за заочною формою 4 роки. Після закінченя навчання випускник отримує кваліфікацію "Фахівець з інформаційних технологій".