Атестація проводиться у формі захисту дипломної роботи магістра.

Дипломна робота магістра