Курс "Оптимізація динамічних процесів" для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.050101 - комп'ютерні науки заочної (дистанційної) форми навчання.

Курс "Сучасні методи розв'язування задач дискретної оптимізації" для студентів 5-го курсу напряму підготовки 6.050101 - комп'ютерні науки, що навчаються на заочній (дистанційній) формі навчання.

Дисципліна "Інформаційні системи управління" для студентів п'ятого курсу, напряму підготовки "Комп'ютерні науки"