Підготовка фахівців у ЧДТУ в галузі знань 12 "Інформаційні технології" здійснюється за такими спеціальностями: 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", , 123 "Комп'ютерна інженерія", 124 "Системний аналіз".