Освітньо програма підготовки спеціаліста за спеціалізацією "Інформаційні технології проектування" передбачає навчання за денною формою 1 рік, за заочною формою 1 рік. Після закінченя навчання випускник отримує кваліфікацію ___________ .