Факультет інформаційних технологій і систем здійснює підготовку фахівців з галузі знань: 122 "Комп'ютерні науки"