Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.XXXXYYZZ _____ передбачає навчання за денною формою 1 рік, за заочною формою 1 рік, за дистанційною формою __ роки, а також за екстернатною формою навчання. Після закінченя навчання випускник отримує кваліфікацію ___________ .