Режим створення, редагування і перегляду груп студентів ОКР "бакалавр" денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки".

Компонент містить файли з навчальними (робочими) планами напряму підготовки бакалаврів 6.050101 - комп'ютерні науки за роками їх затвердження, графіки навчального процесу за цими планами, а також перелік дисциплін самостійного вибору студентів за курсами навчання.